Поезия - Христо Панев
Мойсей


Накъде ли ни водят миражите,
към ада или храма господен?
Все по-мрачни изглеждат пейзажите
в живота ни свят и греховен.

В студените нощи и дните горещи
редее керванът в пустинята зла,
неоплакани мъртви без гроб и свещи,...
недочакали свободата-мечта.

Чуй повелята божия,Мойсее призвани,
поведи тях,неродените в робство!
Ние сме жертви с души оковани,
но в пустиня създали свободно потомство.

Нека млечният път да ви бъде посока
към земя плодородна в дните съдбовни.
Нас разделя ни пропаст дълбока-
родените в робство не умират свободни!

BG   EN 


Н А Ч А Л О

А В Т О Р ИС Ъ Б И Т И Я

К О Н Т А К Т И

Tyxo.bg counter
2007-2019 © Panev Art Studio. All rights reserved.